Korps Commandotroepen officiële MWO coin

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Militaire Willems Orde aan het KCT op 15 maart 2016 is deze speciale en unieke herinnerings coin uitgegeven. Deze eenmalige uitgave is genummerd, heeft een beperkte oplage en is alleen voor de commandogemeenschap te verkrijgen. Voor wie deze coin nog niet in zijn bezit heeft kan als uitzondering deze MWO coin tegelijkertijd met de KCT reünie coin bestellen en zal de uitlevering van deze coin ook op 25 maart 2017 (op de reünie dag) plaatsvinden.